لیست قیمت تستر

لیست قیمت تستر

تماس بگیرید

دستگاه تستر باتری و دینام خودرو و موتورسیکلت

battery_tester

تماس بگیرید

دستگاه تستر ایسیو موتور آزمای ثمین

تستر-ایسیو-موتور-آزما

۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

تستر ایسیومدل۶۰۰۰

Group 10

۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور زیمنس بایفیول CNG

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان

۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور SAX 500, S2000,M7.4.4

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور SL96

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور BOSCH ME 7.4.4

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور BOSCH ME 7.4.5

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور Valeo J34/J35

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور BOSCH 7.4.9/7.4.11

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور BOSCH 7.9.7/7.9.7.1

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور (زانتیا ۲۰۰۰) BOSCH 5.2

Group 10 (1)

۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور (زانتیا ۱۸۰۰) BOSCH 7.3

Group 10 (1)

۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور PETROL L90

Group 10

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور BOSCH SSAT/PETROL/BIFUEL

Group 10

۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو غرب استیل

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو ME17 ایرانی

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو ME17 چینی

Group 10

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو MT22.1

Group 10

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو ME7,ME7.8.8

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو M 7.8

Group 10

۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو EASY U 2.5

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو ME 7.9.7

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو عمومی general

Group 10

۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو s2.kesens

Group 10

۸۰۰٫۰۰۰ تومان

۷۵۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ABS Youfin

Group 10

۸۰۰٫۰۰۰ تومان

۷۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ABS MGH25

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۸۴۰٫۰۰۰ تومان

۷۹۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ABS MGH60

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۷۲۰٫۰۰۰ تومان

۶۸۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ABS MK70

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۶۰۰٫۰۰۰ تومان

۵۰۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور AIRBAG

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان

کانکتور ایسیو SIMK2K_141(هیوندا و کیا)

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

۳۷۰٫۰۰۰ تومان

۳۳۰٫۰۰۰ تومان

سوکت ایمو زیمنس CIM/SSAT

Group 10 (3)

۲۷۰٫۰۰۰ تومان

۲۴۰٫۰۰۰ تومان

سوکت ایموبیلایزر والئو پراید

Group 10 (3)

۲۹۰٫۰۰۰ تومان

۲۵۰٫۰۰۰ تومان

سوکت ایموبیلایزر والئو پژو

Group 10 (3)

۳۱۰٫۰۰۰ تومان

۲۸۰٫۰۰۰ تومان

سوکت ایموبیلایزر ME17/M7.4.4/7.4.9

Group 10 (3)

۳۶۵٫۰۰۰ تومان

۳۰۰٫۰۰۰ تومان

سوکت ایموبیلایزر ۷٫۹٫۷/۷٫۴٫۱۱

Group 10 (3)

۱۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۵۰٫۰۰۰ تومان

سوکت ایموبیلایزر غرب استیل

Group 10 (3)

۲۵۰٫۰۰۰ تومان

۲۱۰٫۰۰۰ تومان

سوکت ایمو ME7.9.7,ME7.8.8,ME7

Group 10 (3)

۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کیت کوئل غرب استیل و ME17

Group 10 (3)

۱۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۵۰٫۰۰۰ تومان

سوکت دریچه گاز برقی ME7.4.4/J35

Group 10 (3)

۱۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۵۰٫۰۰۰ تومان

سوکت دریچه گاز برقی ME 7.4.5

Group 10 (3)

۱۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۵۰٫۰۰۰ تومان

سوکت دریچه گاز برقی J34

Group 10 (3)

۲۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۵۰٫۰۰۰ تومان

سوکت دریچه گاز برقی (ME7/ME7.9.7/ME7.8.8/ME7.4.9)

Group 10 (3)

۲۷۰٫۰۰۰ تومان

۲۴۰٫۰۰۰ تومان

سوکت دریچه گاز برقی جنرال (GENERAL (easy u2.5/MT22.1/ME17

Group 10 (3)

۴۴۰٫۰۰۰ تومان

۳۹۰٫۰۰۰ تومان

سوکت BSI

(ME7/ME7.9.7/ME7.8.8/ME7.4.9)

Group 10 (3)

۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۲۵۰٫۰۰۰ تومان

سوکت COM 2000

Group 10 (4)

۱۲۵٫۰۰۰ تومان

۹۹٫۰۰۰ تومان

سوکت CCN MUX

Group 10 (4)

۱۲۵٫۰۰۰ تومان

سوکتFN MUX

Group 10 (4)

۱۲۵٫۰۰۰ تومان

۹۹٫۰۰۰ تومان

سوکت FN SMS

Group 10 (4)

۱۸۵٫۰۰۰ تومان

۱۳۰٫۰۰۰ تومان

سوکت BCM

Group 10 (4)

۳۴۵٫۰۰۰ تومان

۳۱۰٫۰۰۰ تومان

سوکت UCH L90

Group 10 (4)

۱۲۵٫۰۰۰ تومان

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

سوکت انژکتور

Group 10 (4)

۱۲۵٫۰۰۰ تومان

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

سوکت استپر موتور

Group 10 (4)

۱۶۰٫۰۰۰ تومان

۱۳۰٫۰۰۰ تومان

سوکت سنسور اکسیژن ساژمی

Group 10 (4)

۲۳۵٫۰۰۰ تومان

۱۹۵٫۰۰۰ تومان

شابلون ایسیو تستر

Group 10 (4)

۶۶۰٫۰۰۰ تومان

۵۹۰٫۰۰۰ تومان

دسته سیم پشت آمپر سمند /۴۰۵/پارس بنزینی

Group 10 (5)

۶۶۰٫۰۰۰ تومان

۶۰۰٫۰۰۰ تومان

دسته سیم پشت آمپر سمند/۴۰۵/پارس دوگانه

Group 10 (5)

۶۶۰٫۰۰۰ تومان

۶۱۰٫۰۰۰ تومان

دسته سیم پشت آمپر پراید یورو ۲ دوسوکته

Group 10 (6)

۵۵۰٫۰۰۰ تومان

۴۸۰٫۰۰۰ تومان

دسته سیم پشت آمپر پراید/ تیبا

Group 11 (1)

۵۵۰٫۰۰۰ تومان

۴۸۰٫۰۰۰ تومان

دسته سیم پشت آمپر BSI 206 شبکه تک سوکته

Group 10 (7)
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
پیام به ما
برای چت در WhatsApp یکی از اعضای پشتیبانی رو انتخاب کن
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم