لیست قیمت تستر

لیست قیمت تستر

تماس بگیرید

دستگاه تستر باتری و دینام خودرو و موتورسیکلت

battery_tester

تماس بگیرید

دستگاه تستر ایسیو موتور آزمای ثمین

تستر-ایسیو-موتور-آزما

1.320.000 تومان

دسته سیم siemens ایرانی

دسته سیم موتور سیکلت BOSCH M17

تماس بگیرید

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

تماس بگیرید

دسته سیم MSE 8.0

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

تماس بگیرید

دسته سیم MSE 6.0

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

تماس بگیرید

کانکتور SL96

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.610.000 تومان

1.520.000 تومان

کانکتور BOSCH ME 7.4.4

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.500.000 تومان

1.420.000 تومان

دسته سیم موتور سیکلت YESON

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

تماس بگیرید

دسته سیم (۱,۸)

M7.8,J3,MVM315,MAZDA2000 CARA ,JAC

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.500.000 تومان

1.420.000 تومان

دسته سیم LIFAN(X50)ME7 خارجی

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.500.000 تومان

1.420.000 تومان

دسته سیم LIFAN(X60+620) DELPHI MT22 خارجی

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.230.000 تومان

1.160.000 تومان

کانکتور (زانتیا ۲۰۰۰) BOSCH 5.2

Group 10 (1)

1.650.000 تومان

1.500.000 تومان

کانکتور (زانتیا ۱۸۰۰) BOSCH 7.3

Group 10 (1)

1.230.000 تومان

1.180.000 تومان

کانکتور PETROL L90

Group 10

1.300.000 تومان

1.200.000 تومان

کانکتور BOSCH SSAT/PETROL/BIFUEL

Group 10

1.430.000 تومان

1.350.000 تومان

کانکتور ایسیو غرب استیل

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

2.200.000 تومان

2.050.000 تومان

کانکتور ایسیو ME17 ایرانی

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.460.000 تومان

1.350.000 تومان

کانکتور ایسیو ME17 چینی

Group 10

تماس بگیرید

دسته سیم موتور سیکلت (DENSO(KAWASAKI

Group 10

1.400.000 تومان

1.320.000 تومان

دسته سیم MAW ایرانی

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

170.000 تومان

ایسیو کانکت

Group 10

450.000 تومان

رابط ۲۵ خانه

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

300.000 تومان

رابط ۱۵ خانه

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

130.000 تومان

ساعت ۲۰۶

Group 10

1.800.000 تومان

1.720.000 تومان

دسته سیم S2000/M7.4.4 ایرانی

Group 10

1.400.000 تومان

1.320.000 تومان

دسته سیم siemens L90 ایرانی

Group 10

200.000 تومان

دسته سیم دریچه گاز J34

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

840.000 تومان

790.000 تومان

کانکتور ABS MGH60

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

720.000 تومان

680.000 تومان

کانکتور ABS MK70

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

600.000 تومان

500.000 تومان

کانکتور AIRBAG

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.520.000 تومان

1.410.000 تومان

کانکتور ایسیو SIMK2K_141(هیوندا و کیا)

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

1.650.000 تومان

1.510.000 تومان

dor1DXc9jDZ3lYD7vil7ZVWxJ5ZqbfVRTkLEJY4M-300x300

370.000 تومان

330.000 تومان

سوکت ایمو زیمنس CIM/SSAT

Group 10 (3)

270.000 تومان

240.000 تومان

سوکت ایموبیلایزر والئو پراید

Group 10 (3)

290.000 تومان

250.000 تومان

سوکت ایموبیلایزر والئو پژو

Group 10 (3)

310.000 تومان

280.000 تومان

سوکت ایموبیلایزر ME17/M7.4.4/7.4.9

Group 10 (3)

365.000 تومان

300.000 تومان

سوکت ایموبیلایزر ۷٫۹٫۷/۷٫۴٫۱۱

Group 10 (3)

180.000 تومان

150.000 تومان

سوکت ایموبیلایزر غرب استیل

Group 10 (3)

250.000 تومان

210.000 تومان

سوکت ایمو ME7.9.7,ME7.8.8,ME7

Group 10 (3)

1.120.000 تومان

1.000.000 تومان

کیت کوئل غرب استیل و ME17

Group 10 (3)

180.000 تومان

150.000 تومان

سوکت دریچه گاز برقی ME7.4.4/J35

Group 10 (3)

180.000 تومان

150.000 تومان

سوکت دریچه گاز برقی ME 7.4.5

Group 10 (3)

180.000 تومان

150.000 تومان

سوکت دریچه گاز برقی J34

Group 10 (3)

200.000 تومان

150.000 تومان

سوکت دریچه گاز برقی (ME7/ME7.9.7/ME7.8.8/ME7.4.9)

Group 10 (3)

270.000 تومان

240.000 تومان

سوکت دریچه گاز برقی جنرال (GENERAL (easy u2.5/MT22.1/ME17

Group 10 (3)

440.000 تومان

390.000 تومان

سوکت BSI

(ME7/ME7.9.7/ME7.8.8/ME7.4.9)

Group 10 (3)

300.000 تومان

250.000 تومان

سوکت COM 2000

Group 10 (4)

125.000 تومان

99.000 تومان

سوکت CCN MUX

Group 10 (4)

125.000 تومان

سوکتFN MUX

Group 10 (4)

125.000 تومان

99.000 تومان

سوکت FN SMS

Group 10 (4)

185.000 تومان

130.000 تومان

سوکت BCM

Group 10 (4)

345.000 تومان

310.000 تومان

سوکت UCH L90

Group 10 (4)

125.000 تومان

100.000 تومان

سوکت انژکتور

Group 10 (4)

125.000 تومان

100.000 تومان

سوکت استپر موتور

Group 10 (4)

160.000 تومان

130.000 تومان

سوکت سنسور اکسیژن ساژمی

Group 10 (4)

235.000 تومان

195.000 تومان

شابلون ایسیو تستر

Group 10 (4)

660.000 تومان

590.000 تومان

دسته سیم پشت آمپر سمند /۴۰۵/پارس بنزینی

Group 10 (5)

660.000 تومان

600.000 تومان

دسته سیم پشت آمپر سمند/۴۰۵/پارس دوگانه

Group 10 (5)

660.000 تومان

610.000 تومان

دسته سیم پشت آمپر پراید یورو ۲ دوسوکته

Group 10 (6)

550.000 تومان

480.000 تومان

دسته سیم پشت آمپر پراید/ تیبا

Group 11 (1)

550.000 تومان

480.000 تومان

دسته سیم پشت آمپر BSI 206 شبکه تک سوکته

Group 10 (7)
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
پیام به ما
برای چت در WhatsApp یکی از اعضای پشتیبانی رو انتخاب کن
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم