سخت افزار KTAG

در کی تگ ما دیگر نیاز به اتصال سیم ها به پایه های آی سی نداریم با استفاده از پین اوت های خود ایسیو (ECU) می‌توانیم به اطلاعات ای سی ها دسترسی پیدا کنیم. برای مثال در دستگاه پروگرامر مدل تی ان ام 5000 فقط میتوانستیم ای سی یو (ECU) های کروز طرح زیمنس CIX48 و CIX34 را با روش کی تگ بزنیم اما در حال حاضر با استفاه ازدستگاه پروگرمر TNM 7000 می‌توانیم از طریق برد کا تگ از طریق پین اوت‌های ایسییو (ECU) به ایسیو های مختلف بیشتری دسترسی داشته باشیم که این امر باعث سهولت کار می‌شود و این عملیات سریع تر انجام می‌گیرد.

تماس بگیرید

دسته:

اطلاعات تماس ما:

کی تگ یا کیتگ یا کاتگ چیست؟

در کی تگ ما دیگر نیاز به اتصال سیم ها به پایه های آی سی نداریم با استفاده از پین اوت های خود ایسیو (ECU) می‌توانیم به اطلاعات ای سی ها دسترسی پیدا کنیم. برای مثال در دستگاه پروگرامر مدل تی ان ام 5000 فقط میتوانستیم ای سی یو (ECU) های کروز طرح زیمنس CIX48 و CIX34 را با روش کی تگ بزنیم اما در حال حاضر با استفاه ازدستگاه پروگرمر TNM 7000 می‌توانیم از طریق برد کا تگ از طریق پین اوت‌های ایسییو (ECU) به ایسیو های مختلف بیشتری دسترسی داشته باشیم که این امر باعث سهولت کار می‌شود و این عملیات سریع تر انجام می‌گیرد.

محصولات پیشنهادی